Stichting Getuigenis en Eenheid

NL  |  EN

Het gouden kalf (luisterboek)

Bewerkte uitgave van een serie van zeven preken over Exodus 32 en 33. Luisterboek, bestaande uit 4 CD’s in DVD box (2011).
Terwijl God op de berg Sinaï met Zijn eigen vingers een ‘liefdesbrief’ schrijft aan Zijn volk, in de vorm van de Tien Geboden, danst het volk onderaan de berg onder leiding van de hogepriester Aäron rond het gouden kalf. Het is een anticlimax, die dermate ernstig is dat alleen de borgstelling van Mozes nog uitkomst zou kunnen bieden voor de uitdelging die daardoor dreigde.

Luisterboek, 4 CD’s, totale luisterduur ruim 3,5 uur

Verkoopprijs € 12,50 (exclusief verzendkosten) Verkrijgbaar bij Stichting Getuigenis en Eenheid

CD's bestellen
Beluister of download de serie ‘Het gouden kalf’

Exodus 32:1-6 – inwoning Gods en de contractbreuk

Mozes is veertig dagen lang op de berg in de tegenwoordigheid Gods, om zich door Hem te laten onderrichten over de wijze waarop Hij woning zoekt in Zijn gemeente. Maar ondertussen dansen de Israëlieten onder aan de berg voor het gouden kalf en zijn daarmee vervallen in afgoderij. In het licht van de verbond sluiting op de Sinaï is dit niet minder dan een ‘contractbreuk’. In het tweegesprek tussen God en Mozes bracht dit een ernstige reactie teweeg, die zelfs dreigde uit te lopen op de vernietiging van het Godsvolk door God Zelf. Alleen de voorbede van Mozes kon het volk nog van deze dreiging redden.

Luisterduur: 32:27
Originele datum:
1980-07-13

Online beluisteren

of download het mp3 bestand.

Exodus 32:7-13 – ‘Mozes’ voorbede

Mozes treedt voor het volk bij God in het krijt. Dit plan van God is voor Mozes onbestaanbaar. God heeft immers Zijn verbond gesloten met dit volk? Hij heeft er Zijn Naam aan gegeven, en daarover een eed afgelegd aan Abraham, Isaäk en Jakob. En nu zou Hij het volk vernietigen?
In de afloop van dit gebeuren wordt duidelijk hoeveel kracht de voorbede heeft. Wanneer werkelijk gepleit wordt op Zijn Naam en er een beroep gedaan wordt op de eden en beloften Gods, dan zwicht God. Hij biedt mensen een wondere mogelijkheid om in de voorbede met Hem om te gaan.

Luisterduur: 36:43
Originele datum: 1980-07-27

Online beluisteren

of download het mp3 bestand.

Exodus 32:15-25 – de stenen tafelen, een liefdesbrief

Bij het zien van de diepe val van de Israëlieten, gooit Mozes de door Gods eigen vingers beschreven stenen tafelen in stukken. Het was een profetische daad, want er bestaat geen ethiek, wanneer niet eerst de Verlosser ten volle is erkend. Wat hebben we aan ethiek als daarvoor de basis ontbreekt? Welke waarde heeft een leer, als er boven de wet niet geschreven kan worden: “Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb”? Met andere woorden: Dit deed Ik uit liefde voor u, doe dit nu uit liefde voor Mij en voor elkaar.
Mozes ziet de werkelijkheid. Die stenen tafelen waren eigenlijk een liefdesbrief van God aan Zijn volk. Nu de Israëlieten het verbond verbroken hebben, is Gods ‘liefdesbrief’ onbestelbaar geworden. Daarom smijt hij de stenen tafelen aan gruzelementen, en neemt hij maatregelen om het volk te laten inzien hoe zij van God zijn afgeweken.

Luisterduur: 33:07
Originele datum:
1980-08-03

Online beluisteren:

of download het mp3 bestand.

Exodus 32:25-30 – het gericht

Mozes gaat in de poort van het legerkamp staan en biedt het volk de gelegenheid om opnieuw voor God te kiezen. Hij stelt hen voor de keuze: “Wie is voor Jahwe?”
Hierop treden echter alleen de Levieten aan. Vervolgens geeft Mozes hun de opdracht om zonder aanzien des persoons en van deur tot deur Gods gericht ten uitvoer te brengen. Het was een Pascha Inversum, een omgekeerd paasfeest. De Schrift toont ons hoe consistent God is – ook in Zijn gerichten.
De Apocalyps is er zelfs helemaal op gebouwd. In plaats dat de bazuinen de feesten aankondigen, komt er een omgekeerde feestcyclus. Totdat er een doorbraak komt bij Openbaring 10, en de tempel Gods wordt opgericht. (Openbaring 11:1) Het betekent de doorbraak van het koninkrijk Gods. In de grote afval aan het eind der tijden zullen de laatste zeven plagen die dan over de aarde komen weer in de tekenspraak staan van de plagen van Egypte. Een omgekeerd Pascha dat duurt tot de voleinding. Daarna zal vanuit Gods eeuwigheid het nieuwe Jeruzalem neerdalen, waarin de inwoning Gods volmaakt zal zijn en Hij alles in allen zal zijn.

Luisterduur: 31:25
Originele datum:
1980-08-10

Online beluisteren:

of download het mp3 bestand.

Exodus 33:1-12 – kortsluiting en afscheiding

Wanneer na de kortsluiting in de relatie van het verkoren volk met de levende God de Levieten door de rijen zijn gegaan en het gericht voltrokken is, neemt Mozes zijn tent op en zet hem ver buiten het legerkamp. Op zijn tent komt de Wolk van Gods tegenwoordigheid neer.
Dit gebeuren is een beeld van de kerkgeschiedenis en van de worsteling der profeten. Beeld ook van de opwekkingspredikers door de eeuwen heen en van de strijd waar we in onze dagen voor staan. Gods gemeente zal tot eenheid komen buiten het vrijzinnige streven van de Wereldraad van Kerken om.
De volheid der heidenen zal ingaan en het Joodse volk zal Gods tegenwoordig zien in Zijn gemeente en tot de ontdekking komen wat Mozes bedoelde toen hij, namens God zei: “Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is (…) Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is.” (Deuteronomium 32:21).

Luisterduur: 29:34
Originele datum:
1980-08-24

Online beluisteren:

of download het mp3 bestand.

Exodus 33:12-17 – het aangezicht des Heren

De dreiging van de vernietiging is afgewend. Toch is het hiermee nog niet gedaan. De zonde van het volk was zo groot dat God ervan afzag nog verder mee te gaan door de woestijn naar Kanaän. Hij biedt Mozes aan: Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en alle vijanden voor u verdrijven, maar Ik ga niet mee. Dit verontrustte Mozes zeer. Hij geeft God ten antwoord: “Als Uw Aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken.” (Exodus 33:15) Zelfs voor een engel durfde Mozes te bedanken. Al zouden zij ermee in Kanaän komen, wat is het land zonder God? Wat betekent het land, zonder Zijn Aangezicht?
Ook dit is een profetische gelijkenis van de toekomst. Want wat betekent het oude gebied voor het Joodse volk zonder het Aangezicht van God? Welke waarde heeft het als het de haat oproept van de wereld? Van de Arabieren, maar ook van Joden onder elkaar? Wat is het waard om het gebied in bezit te krijgen, zonder het lieflijk Aangezicht van God, die Zijn aanschijn over de gemeente opheft, opdat er vrede zal zijn?

Luisterduur: 25:27
Originele datum:
1984-07-01

Online beluisteren:

of download het mp3 bestand.

Exodus 33:18-23 – de heerlijkheid Gods

Mozes vond genade in de ogen des Heren. Maar dan stelt hij Hem een vraag die veel verder reikt dan al het voorgaande: Hij wil nu Degene die met hem spreekt op directe wijze aanschouwen, en zegt: “Doe mij toch Uw heerlijkheid zien.” (Exodus 33:18) Hiermee vraagt hij het onmogelijke. God biedt Mozes echter wel een plaats bij Hem in de rotsholte, waar Hij hem onder de bedekking van Zijn hand voorbijgaat. Hij ontvangt daarbij de belofte dat hij achteraf Zijn heerlijkheid mag zien. God biedt plaats. Hij gaat Mozes ‘sparend’ voorbij, en daarna ziet hij Gods heerlijkheid. Zo is het in heel de geschiedenis van Israël gegaan. Omdat er een eeuwig verbond was, gaf Hij het volk – ook in de ballingschap – telkens weer een beschermde plaats bij Hem. In de toekomst zal het niet anders gaan. Als de situatie in Israël zo ernstig wordt dat zij het gevoel krijgen van God verlaten te zijn, dan zal God tonen dat er plaats is bij Hem, doordat Hij een volk hergroepeert bij de ene Tafel des Heren. In het duizendjarig Vrederijk zullen we in de wijze waarop dit werd opgericht ook achteraf Gods heerlijkheid zien. Ook dan heeft God het gegeven op basis van het ‘sparend voorbijgaan’, in Zijn Zoon Jezus Christus.

Luisterduur: 29:38
Originele datum:
1980-09-07

Online beluisteren:

of download het mp3 bestand.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound