Stichting Getuigenis en Eenheid

NL  |  EN

   

 

Inhoud der directe boodschappen

Tijdens het gebed van de vergadering der Bijbelgetrouwe kerken in 1948, enige dagen vóór de constituering van de Wereldraad van Kerken, sprak de Heer in storm en vuur:

– “Mijn kinderen hebben gebeden en Ik antwoord.
Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven, maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord.
Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.
Zeg niet: Er is geen tussentoestand; zeg ook niet: Er is wel een tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.
Als Ik twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?
Als Ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker, merkt gij het immers niet?” –

Boodschap voor de Gereformeerde Kerken
– “Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van levenden.
Want de doodsstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband met Adam, de wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt. Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.
Gij hebt ‘profetisch’ gestotterd en daarbij ‘koninklijk’ gedwongen, en daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning geschonden.
Hier ligt uw schuld. Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over de schapen? Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht? Er moet tucht zijn, maar niet zo.
Daarom heb Ik een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken zal, totdat gij u bekeert. Bekeert u, dan zal ook hij genezen. Maar er is méér!
Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in ‘Israël’? Waar heb Ik dat gezegd? Dan zal Ik zwichten. Ook hierom heb Ik u geslagen.
Gij hebt nog altijd de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.
Ik heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.
Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee Mijn tafel stuk te slaan.
Gij ziet uw belijdenis als vlak-Nederland, doch het is als het Himalaya-gebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw hulp moet verwachten. Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren! Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs Ik Mijn volk geleid heb.” – 

Boodschap voor het Wereld-Baptisme
– “Ook gij hebt, mede uit reactie tegen de gereformeerden, de volheid der openbaring losgelaten. Bekeert u.” –

Boodschap voor het Wereld-Barthianisme
– “Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja. Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?” –

Ten aanzien van Israël sprak de Heer:
– “Ik zal de roep van degenen die Mij hoonden, toen Ik hing in de diepten der hel, overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig.” –

Boodschap voor de Hervormde Kerk
– “Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.” –

Over de context en het tijdsgewricht waarin deze boodschappen kwamen is meer te lezen in het boekje Oproep aan Kerk en Israël”.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound